شرایط اعطای نمایندگی

شرایط متقاضی:
۱- داشتن جواز کسب
۲- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۳- داشتن شهرت و رزومه کاری مناسب و قابل احراز و ترجیحا تجربه مفید مرتبط با کسب و کار و فروشندگی پوشاک
۴- گواهی گردش مناسب حساب بانکی و نداشتن چک برگشتی


شرایط فروشگاه:
۱- فروشگاه باید در منطقه مناسب تجاری و با تراکم مشتری مناسب قرار داشته باشد.
۲- در مالکیت متقاضی بوده و یا دارای اجاره نامه با مدت اعتبار حداقل ۵ سال و یا سرقفلی ( با رعایت قانون موجر و مستأجر ) با رضایت مالک باشد.
۳- دارای کاربری تجاری باشد.
۴- دارای حداقل ۱۰۰ متر مربع فضای مفید فروشگاهی
۵- داشتن انباری با ورودی مجزا از فروشگاه و حداقل به متراژ ۲۰ مترمربع
۶- حداکثر اختلاف سطح فروشگاه با معبر اصلی یک متر باشد.


شرایط وثیقه ملکی:
۱- دارای سند شش دانگ و رسمی مالکیت باشد.
۲- در حومه شهر و روستا قرار نداشته باشد.
۳- کاربری زراعی و یا صنعتی نداشته باشد .
۴- در رهن بانک ، بازداشت و یا هر نوع ممنوعیت معامله نباشد.
۵- سهل‌البیع باشد و ارزش ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تایید شده باشد.
۶- ملک بدون بنا قابل پذیرش نیست.
– ضمانت نامه بانکی:
تحت شرایطی بخشی از وثیقه به صورت ترهین ملک و بخشی هم به صورت ضمانت نامه بانکی قابل پذیرش است.


فرآیند اعطای نمایندگی و راه اندازی فروشگاه:
۱- تکمیل فرم درخواست
۲- کارشناسی ملک ، محل و در صورت تأئید اولیه ، مذاکره در خصوص تخمین فروش و سود نمایندگی
۳- اخذ مدارک و تکمیل پرونده
۴- ترهین ملک وثیقه یا اخذ ضمانت نامه بانکی
۵- عقد قرارداد همکاری
۶- تجهیز فروشگاه
۷- طی دوره آموزش و کار آموزی
۸- افتتاح فروشگاه